โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ ครั้งที่2

22-09-2012 - 23-09-2012

นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ
ณ อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัดเพขรบุรี

รูปภาพงานกิจกรรม