พิธีไหว้ครูสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

03-09-2014

สาขาวิชานิติศาสต์ได้จัด พิธีไหว้ครูประจำสาขานิติศาสตร์ปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ สำนักศิลปะวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตรจารย์(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" และท่านอาจารย์ ธนาชัย ทรงฤกษ์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ศิษย์...ครู"

รูปภาพงานกิจกรรมFatal error: Uncaught Error: [] operator not supported for strings in /home/nitibsru/public_html/activitydetail.php:58 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/nitibsru/public_html/activitydetail.php on line 58