กิจกรรมรับน้องใหม่นิสิต รุ่น ๖ ปี ๒๕๕๗

31-08-2014

นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันรับน้องใหม่
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รูปภาพงานกิจกรรม