โครงการกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

18-09-2014

องค์การบริหารนิสิต และสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมนิติศาสตร์ลูกสุริยะ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๑ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้นักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกฎหมายเช่น โครงการนักกฎหมายสัญจร โครงการนักกฎหมายจิตอาสา เป็นต้น

รูปภาพงานกิจกรรม