กิจกรรมรับน้องเอกและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปี ๒๕๕๗

29-08-2014

คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องเอกและพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 27 ชั้น 10

รูปภาพงานกิจกรรม