งานกีฬารพีสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗

28-10-2014 - 29-10-2014

เมื่อวันที่ ๒๘ และ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก ๔ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ได้ร่วมกันแข่งกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะหรือสาขานิติศาสตร์ย่านฝั่งธนบุรีเพื่อสร้างความสมัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย และวอลเล่ย์บอลหญิง ผลปรากฎว่า สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และอันดับที่ ๓ ในการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ซึ่งเจ้าภาพครั้งต่อไปได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปภาพงานกิจกรรม