โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตอมรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริยวงศ์ (ช่

25-10-2014

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนา ณ วัดศรีสุริยวงศ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และวัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิต อาจารย์และบุคลากรได้ภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ และพระพุทธศาสนา

รูปภาพงานกิจกรรม