โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ ๕

28-02-2015 - 01-03-2015

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้จัดโครงการคลินิกกฎหมายสัญจรปีที่ 5 และโครงการพัฒนานิสิตและบุคลากรศึกษาเชิงบูรณาการ ณ หมู่บ้าคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวดกาญจนบุรี เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน พร้อมทั้งการรับฟัะงปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้นสารตะกั่ว และแนวทางการดำเนินงานการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ และการมอบอุปกรณ์การเรียนและผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนและชาวบ้าน

รูปภาพงานกิจกรรม