โครงการจัดทำข้อสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

28-03-2015

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดทำโครงการจัดทำข้อสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดทำข้อสอบวัดผลได้มาตรฐานของคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ โดยทั้งนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นผู้ทำการคัดเลือกข้อสอบ ณ ห้องประชุมสาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร ๒๗ ชั้น ๑๐

รูปภาพงานกิจกรรมFatal error: Uncaught Error: [] operator not supported for strings in /home/nitibsru/public_html/activitydetail.php:58 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/nitibsru/public_html/activitydetail.php on line 58