โครงการร่วใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารีสดุดีทั่วไทย

30-06-2015

คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารีสดุดีทั่วไทย" เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกเลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน โดยภายในงานได้จัดให้มีการอภิปรายและการสาธิตเกี่ยวกับการไหล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลที่ประชาชนควรทราบ

รูปภาพงานกิจกรรม