โครงการวันรพี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

07-08-2015

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ไปวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายสักการะที่อนุเสาวรีย์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลฎีกา เนื่องในวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

รูปภาพงานกิจกรรม