การตรวจประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

06-08-2015

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสาขา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
- อ.พิมล จงวรนันท์
- อ.ยิ่งศักดิ์ ลีละพัฒนา
- อ. นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์
และได้รับความช่วยเหลือและประสานงานจาก นส.ณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ และนายสินธ์ไชย ต้นสกุลชัยสันติ

รูปภาพงานกิจกรรมFatal error: Uncaught Error: [] operator not supported for strings in /home/nitibsru/public_html/activitydetail.php:58 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/nitibsru/public_html/activitydetail.php on line 58