การแข่งขันกีฬาประเพณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ปีการศึ

19-03-2016

สาขาวิชานิติศาสตร์ได้เข้าร่วมการแข่งขีนกีฬาประเพณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในครั้งนี้ได้จัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 5 โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแชร์บอล
ชนะเลิศ การแข่งขันแอโรบิคทีม
รองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง
รองชนะเลิศ การแข่งขีนกีฬาฟุตซอลชาย

รูปภาพงานกิจกรรม