อีเมล์ :

รหัสผ่าน :


ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก

คลินิกกฎหมาย

ทะเบียนบ้านตามกฎหมาย

รายละเอียด
อยากทราบผู้รู้ครับว่า มีญาติภรรยา มาอาศัย นำชื่อเข้ามาทะเบียนบ้านของเรา ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไร แล้ววันหนี่งเขาไปก่อหนี้ ทำให้มีหมายศาลมาปิดที่หน้าบ้านเรา อยากทราบว่า ในฐานะที่เรา เป็นเจ้าบ้าน เราจะมีความผิดหรือไม่ ทั้งๆ ที่เราไม่ได้รับรู้เรื่องหนี้สินที่เขาได้ก่อไว้ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ
เจ้าของบ้านไม่มีความผิดครับ กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องนิติกรรมสัญญาทางแพ่งที่คู่สัญญาสองฝ่ายระหว่างเอกชนกับเอกชน ระหว่างคนสองคนที่กระทำนิติกรรมสัญญาต่อกันไว้ อาจจะเป็นของการกู้ยืมหรือเช่าซื้อ ทำให้มีหนี้ผูกพันที่ค้างชำระหรือลูกหนี้ผิดนัดการชำระหนี้ เจ้าของบ้านซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหากไม่อยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันหรือลูกหนี้ร่วม จึงไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว แต่จะมีปัญหาตรงที่หากมีการยึดทรัพย์ตามคำพิพากษาของศาลหรือมีการยึดทรัพย์จากเจ้าหนี้โดยตรง กรณีลูกหนี้ละเมิดไม่ยินยอมชดใช้หนี้แล้วมีการฟ้องร้องคดีทางแพ่ง เจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ให้ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน ไม่ใช่ทรัพย์สินของคู่กรณีที่เป็นลูกหนี้ ซึ่งจะต้องอาศัยหลักฐานมาอ้างอิงกัน อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากในอนาคต