อีเมล์ :

รหัสผ่าน :


ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก

คลินิกกฎหมาย

นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง

รายละเอียด
ขอทราบว่า หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ไม่คืนเงินประกัน ลูกจ้างมีสิทธิอย่างไรบ้างค่ะ
คำตอบ
ลูกจ้างมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ หรือ 2.ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงาน