ดาราตรามหาสุริยมณฑล

 

ดาราตรามหาสุริยมณฑลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จัดสร้างด้วยทองคำเป็นรูปพระอาทิตย์ในบุษบก เทพบุตรทรงราชรถเทียมราชสีห์ มีฉัตรกระหนาบทั้งสองด้านอยู่ในวงกรอบประดับเพชร กลีบบัวประดับเพชรและทับทิมสำหรับประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย