พิธีเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

 

พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่มวลพสกนิกรชาวบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประทับไว้ในหัวใจเป็นล้นพ้นคือในวันที่ 10 เมษายน 2523 เวลา 16.00 น. ที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ชาวบ้าน ประชาชนทั้งในระแวกใกล้ไกลเฝ้ารอรับเสด็จตั้งแต่เช้าของวันนั้น ทุกคนไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแม้ว่าจะต้องตระเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสรรพก็ตาม แม้แต่การจัดระเบียบให้กับคนหมู่มากก็ดูจะไม่เป็นเรื่องยากสำหรับวันนั้นทีเดียว เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติแก่มวลพสกนิกรชาวบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ

 เสด็จพระราชดำเนินถึงวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 พสกนิกรทูลเกล้าถวายพวงมาลัย

 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพลับพลาที่ประทับที่จัดไว้ แม้อากาศจะอบอ้าวอยู่บ้าง ทั้งสองพระองค์มิได้ทรงแสดงอาการเบื่อหน่าย หากแต่ทรงยิ้มแย้มและทรงฉายแววแห่งพระเมตตาตลอดเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 ประทับพระราชอาสน์ในพลับพลาพิธี

 

เมื่อพลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ กราบบังคมทูลถวายรายงานแล้วทูลเชิญเสด็จ ทุกอย่างราบรื่นสมกับที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี

 ประทับพระราชอาสน์ในพลับพลาพิธี

 ประทับพระราชอาสน์ในพลับพลาพิธี

 ประทับพระราชอาสน์ในพลับพลาพิธี

 ทรงพระสุหร่าย

 ทรงเจิมดวงตราสุริยมณฑลที่ฐานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

 ทรงวางพวงมาลา

 

ในการครั้งนี้มีผู้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจำนวนมาก

 ทรงหลั่งทักษิโณทก

 อาจารย์บุญเลิศ ศรีหงส์ อธิการวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กราบบังคมทูลเบิกผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล และรับพระราชทานของที่ระลึก

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติและผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดถวาย

 เสด็จพระราชดำเนินออกจากปะรำพิธีไปสู่อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ

 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกในนามของวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยม

 ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี

 ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติและผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ตามพระราชอัธยาศัย

 เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

ทั้งสองพระองค์ทรงใช้เวลาสำหรับพิธีการค่อนข้างนานกว่าหมายกำหนดการ ยังความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นมาสู่มวลพสกนิกรชาวบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตราบเท่าทุกวันนี้ แม้เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้จะผ่านมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม ......

 

                                                                    ขอขอบพระคุณ

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลอยใจ โสภณปาล ประธานมูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

       ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายและข้อมูลประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มา ณ โอกาสนี้ด้วย