เวปบอร์ด

กฏกติกาในการร่วมแสดงความคิดเห็น/โพสต์ข้อความทั้วไป


1)ห้ามโพสต์ข้อความเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงพระมหากษัตริย์และราชวงศ์

 

2)ห้ามโพสต์ข้อความ ภาพหรือเนื้อหาอันเป็นการลามก อนาจาร


3)ห้ามโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ ศาสนาหรือคำสอนของทุกๆศาสนา


4)ห้ามโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย  ก้าวร้าวหรือมีเจตนาส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น


5)ห้ามโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาล่วงละเมิดต่อกฎหมาย


ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความดังกล่าวที่ได้กระทำผิดกฏตามที่ได้กล่าวมาไว้ในข้างต้น และอาจรวมถึงการบล๊อกและการลบ user ออกจากเว๊บไซค์ 

ยอมรับและเข้าสู่เวปบอร์ด