อีเมล์ :

รหัสผ่าน :


ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ์

 • 25-09-2014 - 30-09-2014 ประกาศ! รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมกับประเทศ

  สาขาวิชานิติศาสตร์ร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 2 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน เรียนร่วมภาษาแล...

  สาขาวิชานิติศาสตร์ร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 2 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน ณ มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia - UUM) ประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - กำหนดสิ้นสุดวันรับสมัคร - วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พัก - 5,000 บาท
  - กำหนดเวลาชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พัก - วันศกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557
  - ช่วงระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ - 19 ตุลาคม 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557

  นิสิตท่านใดสนใจติดต่อ อ.จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย (อ. ต้น) โทร. 086-628-1173